blog hareket günü : yoksulluk

Hiç yorum yok
bu seri üretim
bu ağır sanayi
bu hızlı kentleşme
karnımızı doyurmak için mi?
o zaman neden doymuyoruz?

+ blog hareket günü, her yıl 15 ekim de organizasyona katılan tüm blogların ortak bir konu üzerinde yazı yazmasıyla oluşan bir organizasyondur.geçen sene konusu çevre olan blog hareket günü,14 milyon insana ulaşmıştır.

Hiç yorum yok :